Giỏ hàng
mục 1 - 6 of 6 sản phẩm

KHUNG.1

0₫
KHUNG SOFA VĂNG+ Kích thước khung gỗ :- Ngang x Sâu  x Cao + Chất liệu : - Khung gỗ tự nhiên Tần bì xẻ sấy nhập...
Giảm giá

KHUNG.2

5,000,000₫ 12,000,000₫
KHUNG SOFA TÂN CỔ ĐIỂN+ Kích thước sản phẩm:- Sofa văng : Ngang 2000 x Sâu 850 x Cao 900+ Chất liệu : - Khung gỗ...
Giảm giá

KHUNG.3

500,000₫ 1,500,000₫
KHUNG GHẾ ĂN TÂN CỔ ĐIỂN+ Kích thước sản phẩm:- Sofa văng : Ngang 500 x Sâu 450 x Cao 900+ Chất liệu : - Khung...
Giảm giá

KHUNG.4

650,000₫ 12,000,000₫
KHUNG GHẾ ĂN LOUIS+ Kích thước sản phẩm:- Ngang 550 x Sâu 550 x Cao 850+ Chất liệu : - Khung gỗ tự nhiên Tần bì xẻ...

KHUNG.5

0₫
 BÀN SẢNH TRÒN+ Kích thước sản phẩm:- Sofa văng : Ngang 2000 x Sâu 850 x Cao 900+ Chất liệu : - Khung gỗ tự...
Giảm giá

KHUNG.6 ( ĐÃ BÁN)

1,000,000₫ 1,500,000₫
KHUNG GHẾ ĂN CHRISTOPHER GUY+ Kích thước sản phẩm:- Ngang 550 x Sâu 550 x Cao 850+ Chất liệu : - Khung gỗ tự nhiên Tần...